Nederlands, English, Español

Nederlandstalige consulten

Consultas en español

Consults in English

Alle psychologen en psychotherapeuten die via het centrum VitaPsy beschikbaar zijn, bieden hun consulten in het Frans aan. Daarnaast zijn ook raadplegingen in andere talen beschikbaar.

Consulten in het Nederlands worden aangeboden door :

Todos los psicólogos y psicoterapeutas que están disponibles a través del centro VitaPsy ofrecen sus consultas en francés. Además, las consultas también están disponibles en otros idiomas.

Las consultas en español son ofrecidas por :

All psychologists and psychotherapists available through the VitaPsy center offer their consultations in French. In addition, consultations are also available in other languages.

Consultations in English are offered by :

Isabelle Oberman
Isabelle Oberman psychologue bruxelles vitapsy
Marie-Laurence De Bellefroid
Marie Laurence de Bellefroid psychotherapeute bruxelles vitapsy
Isabelle Oberman
Isabelle Oberman psychologue bruxelles vitapsy